Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu oraz w celu analizy ruchu na stronie. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Opis systemu

Sieć TPI NETpro składa się ze 136 stacji referencyjnych rozmieszczonych równomiernie na terenie Polski oraz na terenach przygranicznych. Jest to pierwszy w kraju ogólnopolski system udostępniający korekty do pomiarów GNSS w czterech systemach GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou.

Dane rejestrowane przez stacje referencyjne są przetwarzane przez oprogramowanie TopNET, następnie zaś na ich podstawie generowane są korekty do pomiarów GNSS w czasie rzeczywistym.

Dla użytkowników sieci TPI NETpro udostępnionych jest siedem rodzajów poprawek:

Dokładność pozycjonowania poziomego oraz pionowego:

DGNSS

±0,30 m

RTK RTCM 2.3

± 0,03 m dla współrzędnych poziomych i ± 0,05 m dla wysokości

RTK RTCM 3.0

± 0,03 m dla współrzędnych poziomych i ± 0,05 m dla wysokości

NET RTCM 2.3

± 0,03 m dla współrzędnych poziomych i ± 0,05 m dla wysokości

NET RTCM 3.0

± 0,03 m dla współrzędnych poziomych i ± 0,05 m dla wysokości

NET MSM5 3.2

± 0,03 m dla współrzędnych poziomych i ± 0,05 m dla wysokości

 

Poprawka DGNSS udostępniana jest użytkownikom, dla których dokładność pozycji autonomicznej jest zbyt niska, oczekują podniesienia dokładności wykonywanych pomiarów, lecz nie są im niezbędne dokładności rzędu pojedynczych centymetrów. Są to najczęściej użytkownicy odbiorników z segmentu GIS rejestrujących jedynie sygnały kodowe. Użytkownik logujący się do serwera NTRIP otrzymuje wiadomości w formacie RTCM 2.3 zawierające dane obserwacyjne satelitów GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou oraz współrzędne najbliższej stacji referencyjnej, wybranej na podstawie przesłanej z odbiornika depeszy NMEA.

Dzięki wykorzystaniu tej usługi, użytkownicy systemu mogą uzyskiwać poprawki do obserwacji niezależnie od odległości od stacji referencyjnej, w przeciwieństwie do pracy z pojedynczą stacją referencyjną, gdzie błąd wyznaczonej pozycji rośnie wraz z odległością od niej. Strumienie NET RTCM 2.3 i NET RTCM 3.0 różnią się formatem przesyłanych korekt, nie powinny mieć wpływu na pracę odbiornika i otrzymywane dokładności.

Użytkownicy TPI NETpro mają też dostęp do danych statycznych.

TPI NETpro umożliwia również pracę z pojedynczą stacją RTK. Także w tym przypadku niezbędne jest wykorzystanie geodezyjnego odbiornika rejestrującego sygnał na dwóch częstotliwościach nośnych. Użytkownik łącząc się ze strumieniem RTK wysyła swoją pozycję NMEA GGA do serwera, a następnie na jej podstawie wybierana jest najbliższa mu stacja referencyjna. W kolejnym kroku system generuje korekty i wysyła je do odbiornika w formacie RTCM 2.3 lub 3.0 za pomocą protokołu NTRIP, podobnie jak w przypadku korekt NET.

Poprawka DGNSS udostępniana jest użytkownikom, dla których dokładność pozycji autonomicznej jest zbyt niska, oczekują podniesienia dokładności wykonywanych pomiarów, lecz nie są im niezbędne dokładności rzędu pojedynczych centymetrów. Są to najczęściej użytkownicy odbiorników z segmentu GIS rejestrujących jedynie sygnały kodowe. Użytkownik logujący się do serwera NTRIP otrzymuje wiadomości w formacie RTCM 2.3 zawierające dane obserwacyjne satelitów GPS, GLONASS oraz współrzędne najbliższej stacji referencyjnej, wybranej na podstawie przesłanej z odbiornika depeszy NMEA.

Aby połączyć się z sererem NTRIP systemu TPI NETpro, należy odpowiednio skonfigurować swój odbiornik. Serwer NTRIP jest dostępny pod adresem
rtk.topnetlive.com:2101
bądź pod adresem IP
88.86.116.1:2101

Dostęp do serwera NTRIP możliwy jest jedynie po podaniu loginu i hasła użytkownika.

TopNET Live Manager

Serwis TopNET Live Manager (w skrócie TLM) umożliwia każdemu użytkownikowi sieci TPI NETpro, oprócz dostępu do poprawek, także możliwość administrowania swoim kontem.

Pozwala to użytkownikowi na sprawdzenie:

  • dostępności stacji referencyjnych w rejonie pomiaru,
  • stanu jonosfery w trakcie pomiaru,
  • historii połączeń z serwerem NTRIP,
  • jakości rozwiązań przy połączeniach z serwerem NTRIP,
  • liczby połączeń, ilości przesłanych danych, czasu połączeń z serwerem NTRIP,
  • sprawdzenie oraz zmianę hasła do serwera NTRIP.

Dodatkowo, w przypadku firm posiadających więcej niż jedną subskrypcję, istnieje możliwość sprawdzania wyżej wymienionych danych dla wszystkich użytkowników przydzielonych danej firmie.

Aby zalogować się do systemu TLM, należy wejść na stronę rtk.topnetlive.com, podać login użytkownika (taki sam jak dla logowania do serwera NTRIP) oraz hasło (przesłane użytkownikowi w mailu potwierdzającym rejestrację).

 

Newsletter